HUGAH Pre-Sommar-Krysset
Då sommaren hotar att regna (snöa) bort
Bulten

I gamyhl-H:et gömmer sig hela 43 gamyhler. Kan du hitta dem alla och göra det snabbare än sommaren är förbi.

PDF